تجهیزات استودیویی

تصحیح جستجو


Universal Audio Volt 2 Studio Pack

Universal Audio Volt 2 Studio Pack

127,300,000 تومان

Neumann KH 120 A White

Neumann KH 120 A White

52,800,000 تومان

Yamaha HS8i

Yamaha HS8i

42,700,000 تومان

Adam A5x

Adam A5x

35,800,000 تومان

Yamaha HS7i

Yamaha HS7i

35,600,000 تومان

Neumann KH 80 DSP

Neumann KH 80 DSP

31,000,000 تومان

Neumann KH 80 DSP White

Neumann KH 80 DSP White

31,000,000 تومان

IK Multimedia iLoud MTM

IK Multimedia iLoud MTM

26,800,000 تومان

Yamaha HS5i

Yamaha HS5i

25,280,000 تومان

Lewitt LCT 540 Subzero

Lewitt LCT 540 Subzero

24,200,000 تومان

Presonus Eris E8 XT

Presonus Eris E8 XT

22,600,000 تومان

Adam T7V

Adam T7V

21,100,000 تومان

Beyer Dynamic DT1770 pro

Beyer Dynamic DT1770 pro

20,500,000 تومان

Beyer Dynamic DT1990 Pro

Beyer Dynamic DT1990 Pro

20,500,000 تومان

Mackie Studio bundle

Mackie Studio bundle

20,190,000 تومان

Neumann NDH 20

Neumann NDH 20

20,000,000 تومان

Steinberg UR44C

Steinberg UR44C

18,620,000 تومان

KRK ROKIT 7 G4

KRK ROKIT 7 G4

18,500,000 تومان

نمایش 1 تا 20 از 797 (40 صفحه)