میکروفون

میکروفون

Lewitt LCT 540 Subzero

Lewitt LCT 540 Subzero

24,200,000 تومان

Mackie Studio bundle

Mackie Studio bundle

20,190,000 تومان

Rode NT2 A Package

Rode NT2 A Package

14,110,000 تومان

Lewitt LCT 441 Flex

Lewitt LCT 441 Flex

12,900,000 تومان

Audio Technica AT2050

Audio Technica AT2050

10,800,000 تومان

Rode NT1 KIT

Rode NT1 KIT

10,160,000 تومان

Rode Wireless GO II

Rode Wireless GO II

9,680,000 تومان

Rode NT5

Rode NT5

9,380,000 تومان

Mackie EM Chromium

Mackie EM Chromium

9,100,000 تومان

Rode M5 Matched Pair

Rode M5 Matched Pair

8,380,000 تومان

Audio Technica AT2035

Audio Technica AT2035

7,900,000 تومان

Mackie EM Carbon

Mackie EM Carbon

7,700,000 تومان

Rode NT1-A Package

Rode NT1-A Package

7,590,000 تومان

Rode Wireless GO II Singel

Rode Wireless GO II Singel

6,580,000 تومان

Rode NT USB Mini

Rode NT USB Mini

6,530,000 تومان

M-Audio Uber Mic

M-Audio Uber Mic

6,350,000 تومان

Mackie EM USB

Mackie EM USB

6,050,000 تومان

Rode NT-USB

Rode NT-USB

5,940,000 تومان

Tannoy Tm1

Tannoy Tm1

5,600,000 تومان

نمایش 1 تا 20 از 216 (11 صفحه)